กิจกรรม : โครงการยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ที่ทำการอบต.ลิดล

มัสยิดบ้านจันเรียน ม.2

มัสยิดบ้านตาโละ ม. 5

มัสยิดบ้านลิดล ม.1

มัสยิดบ้านบาตัน ม. 4

มัสยิดบ้านบ้านบาตูปูเต๊ะ

มัสยิดบ้านบุดี ม.3
รายละเอียด :
    

องค์การสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดสากล  ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติตามมติขององค์การสหประชาชาติจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลเสมอมาเป็นประจำทุกปี  เป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล กำหนดจัดทำโครงการยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ในวันที่ 25  มิถุนายน  2564  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564    อ่าน 39 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**