กิจกรรม : โครงการบริหารจัดการขยะ:กิจกรรมขยะสร้างมูลค่า


รายละเอียด :
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ลิดล ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ การบริหารจัดการขยะ : กิจกรรมขยะสร้างมูลค่า ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการคัดแยกขยะการนำขยะหรือวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่า ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 25 คน และมีการจัดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษา และเยี่ยมชม ณ บ้านตาโละ หมู่ที่ 5 ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งจะเปิดให้บริการ เริ่มวันที่ 27 กันยายน 2564 นี้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564    อ่าน 7 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**