ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านลูโบะบือแต
  รายละเอียด :

 ประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.1 บ้านลูโบะบือแต

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน