ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯลฯ
  รายละเอียด :

 การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลลิดล จึงให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ตั้งแต่วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.ตามราายละเอียดแนบท้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน   
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
ตำบลลิดล  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0-7337-6770 โทรสาร 0-7322-9285
Copyright © 2008 - 2009 WWW.LIDOL.GO.TH All right Reserved.