ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกรกะทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
  รายละเอียด :

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ได้ประกาศรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2563 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จำนวน 926 ครัวเรือน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน   
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
ตำบลลิดล  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0-7337-6770 โทรสาร 0-7322-9285
Copyright © 2008 - 2009 WWW.LIDOL.GO.TH All right Reserved.