ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เจตจำนงต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ได้กำหนดเจตจำนงต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล  เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 83 คน   
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
ตำบลลิดล  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0-7337-6770 โทรสาร 0-7322-9285
Copyright © 2008 - 2009 WWW.LIDOL.GO.TH All right Reserved.