ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
  รายละเอียด :

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ จึงแจ้งให้ท่านผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากพบว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความจริง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขได้ ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 69 คน   
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
ตำบลลิดล  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0-7337-6770 โทรสาร 0-7322-9285
Copyright © 2008 - 2009 WWW.LIDOL.GO.TH All right Reserved.