ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การสร้างการรับรูู้และภูมิคุ้มกันยาเมพติดในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ให้ชีวิตปลอดภัยจากยาเสพติด)
  รายละเอียด :

 ด้วสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอเมืองยะลา  ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนตท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการเผยแพร่เนื่อหาการสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน   
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
ตำบลลิดล  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0-7337-6770 โทรสาร 0-7322-9285
Copyright © 2008 - 2009 WWW.LIDOL.GO.TH All right Reserved.