ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะ
  รายละเอียด :

 ด้วยในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงอากาศแล้งและบางครั้งเกิดลมกระโชกแรง เป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอให้แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 084-9656591,095-4381570,073-376770

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน