ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญาขยะ  แต่การแก้ไขปัญหาขยะต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคน  ในการองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลขอประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 26 คน