ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
  รายละเอียด :

 ด้วยสถานการณ์ภายในเขตพื้นที่ตำบลลิดลในปัจจุบัน ซึ่งมีการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิด ปัญหา กลิ่น แสงรังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุนละอ่อง เขม่า เถ่า หรือ กรณีอื่นใด เป็นการก่อเหตุให้เกิดรำ๕าญเป้นบริเวรกว้างจนก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน