ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินฃานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
  รายละเอียด :

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)  ประจำปีงบประมาณ  2564  โดยผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล  ประจำปีงบประมาณ  2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน