ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการขึ้นทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือจาก พม.
  รายละเอียด : ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดกิจกรรมสำรวจคนพิการติดเตียงและตกหล่นให้ถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียมขึนทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุยย์ ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค 2564 จนถึง 31 ธ.ค.2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน