ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565
  รายละเอียด :

 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี 2566 ดังนี้

1. สมัยประชุมสามัญที่ 1  วันที่  6 - 20  มกราคม  2565

2. สมัยประชุมสามัญที่ 2  วันที่  6 - 20  พฤษภาคม  2565

2. สมัยประชุมสามัญที่ 3  วันที่  9 - 23  สิงหาคม  2565

2. สมัยประชุมสามัญที่ 4  วันที่  6 - 20  ธันวาคม  2565

และกำหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2566 คือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 มีกำหนด 15 วัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน