ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
  รายละเอียด :

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลจะประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน