ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
  รายละเอียด :

 ขอเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มกราคม 2565 มีกำหนด 15 วัน จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน