ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญชวนร่วมสืบสานงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๕
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เชิญชวนประชาชน เด็กและเยาวชนร่วมสืบสานงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ที่ทำการหมู่บ้านบ้านบุ๊ หมู่ที่ ๒ ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ การสาธิตและทำขนมสารทเดือนสิบ การสาธิตการทำสำรับ (จัดหมับ) กิจกรรมรำกลองยาวแห่ขบวนสำรับ (แห่หมับ) ณ วัดเฉลิมนิคม (วัดลำใหม่) ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1677 คน