ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา ประจำตำบลลิดล วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา จะจัดทำโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) หมู่ที่ ๔ ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและเยาวชน ๓ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติก กลุ่มอาชีพการทำบุหงาซีเระ กลุ่มการตัดเย็บผ้าคลุมศีรษะ จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธืให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตามวันและเวลาที่กำหนด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1666 คน