ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ร่วมกับ คณะผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น คณะครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะ จะดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สถาบันศึกษาปอเนาะของแต่ละหมู่บ้าน จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ของแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยการทำความสะอาดสถานศึกษาแและมัสยิด กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เป็นต้น 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1676 คน