ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
  รายละเอียด :

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ได้กำหนดประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบและประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1525 คน