ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง การจัดอายุเป็นช่วงอายุปี เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1517 คน