ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ลิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1531 คน