คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : คู่มือการให้บริการประชาชน(3)
  รายละเอียด :

คู่มือการให้บริการประชาชน(3) ประกอบด้วย

-การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตร 22

-การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ

-การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ

-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 1430 คน