คู่มือสำหรับประชาชน
เรื่อง : คู่มือการให้บริการประชาชน(4)
  รายละเอียด :

คู่มือการให้บริการประชาชน(4) ประกอบด้วย

-การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

-การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 1444 คน