ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 13 มิถุนายน 2559
  รายละเอียด :

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ได้กำหนดประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบและประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 1364 คน