ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน
  รายละเอียด :

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน ดังนี้

1.หลักง่ายๆ ในการป้องกันอัคคีภัย

2. วิธีเอาตัวรอดจาก อุทกภัย

3. วิธีเอาตัวรอดจาก วาตภัย

4. การรณรงค์ เรื่อง ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 1349 คน