ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
  รายละเอียด :

 อเชิญร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล]bf]

วิธีเข้าตอบแบบสอบถามแสกน QR Code หรือคลิกลิงค์ด้านล่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (สำหรับบุคคลภายนอก)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 1352 คน