ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
  รายละเอียด :

 ขอเชิญ พนักงานส่วนตำบลลิดล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป  ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล]bf]

วิธีเข้าตอบแบบสอบถามแสกน QR Code หรือคลิกลิงค์ด้านล่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (สำหรับบุคคลภายใน)

 * โดยให้ทุกคน ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ภายในวันที่  15  มิ.ย. 62

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 1339 คน