ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายละเอียด :

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

(1 ตุลาคม  2561 - 31  มีนาคม  2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 1358 คน