ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 2 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
  รายละเอียด :

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ได้กำหนดประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบและประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว


SLOT ONLINE
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 1335 คน