ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การสร้างการรับรูู้และภูมิคุ้มกันยาเมพติดในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ให้ชีวิตปลอดภัยจากยาเสพติด) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ก.ค. 2563
2 ประกาศแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
11 มิ.ย. 2563
3 ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
19 พ.ค. 2563
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกรกะทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
14 พ.ค. 2563
5 การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 พ.ค. 2563
6 กิจกรรมแสดงเจตนารมย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
30 เม.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์วิธีการยื่นทบทวนสิทธิ์ เยี่ยวยาเงิน 5,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 เม.ย. 2563
8 เจตจำนงต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 เม.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
55
22 ม.ค. 2563
10 วีดิโอแนะนำความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
ตำบลลิดล  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0-7337-6770 โทรสาร 0-7322-9285
Copyright © 2008 - 2009 WWW.LIDOL.GO.TH All right Reserved.