ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพการ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 ก.ย. 2563
2 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง ผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
01 ก.ย. 2563
3 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและระเบียบวิธีการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
26 ส.ค. 2563
4 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
11
11 ส.ค. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
72
10 ส.ค. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
60
07 ส.ค. 2563
7 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
04 ส.ค. 2563
8 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
04 ส.ค. 2563
9 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 ส.ค. 2563
10 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563
6
29 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
ตำบลลิดล  อำเภอเมือง   จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0-7337-6770 โทรสาร 0-7322-9285
Copyright © 2008 - 2009 WWW.LIDOL.GO.TH All right Reserved.