ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินฃานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
31 ส.ค. 2564
2 คำสั่งโควิท-19จังหวัดยะลา ที่232/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 ส.ค. 2564
3 คำสั่งโควิท-19จังหวัดยะลา ที่233/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ส.ค. 2564
4 เชิญชวนประชาชนตำบลลิดลฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 ส.ค. 2564
5 คำสั่งศุนย์โควิท-19 จังหวัดยะลา ที่227//2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
19 ส.ค. 2564
6 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน(รอบที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
19 ส.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
16 ส.ค. 2564
8 คำสั่งศุนย์โควิท-19 จังหวัดยะลา ที่217/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
13 ส.ค. 2564
9 คำสั่งศุนย์โควิท-19 จังหวัดยะลา ที่218/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
13 ส.ค. 2564
10 คำสั่งศุนย์โควิท-19 จังหวัดยะลา ที่205/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
03 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50