ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 พ.ย. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและระเบียบวิธีการเข้ารับการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 ต.ค. 2564
3 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 ต.ค. 2564
4 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารสวนตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
51
08 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้อำนวนการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลิด ดาวน์โหลดเอกสาร
51
06 ต.ค. 2564
6 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมวิสามัญที 1 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 30 กันยายน 2564
31
27 ก.ย. 2564
7 ประกาศรับสมัครสอบคัเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
27 ก.ย. 2564
8 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมวิสามัญที 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 กันยายน 2564
31
21 ก.ย. 2564
9 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินฃานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
31 ส.ค. 2564
10 คำสั่งโควิท-19จังหวัดยะลา ที่232/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52