ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกรมอนามัย ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 พ.ค. 2565
2 24 พฤษภาคม วันชุมชนแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 พ.ค. 2565
3 ขอเชิญเข้าฟ้งการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
15
12 พ.ค. 2565
4 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง ผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 พ.ค. 2565
5 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2565
20
06 พ.ค. 2565
6 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและระเบียบวิธีการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 พ.ค. 2565
7 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
08 เม.ย. 2565
8 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูก พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
16 มี.ค. 2565
9 รายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
16 มี.ค. 2565
10 โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ดาวน์โหลดเอกสาร
95
26 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54