ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่องมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1284
02 ต.ค. 2563
92 รายงานผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนทุจริต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1287
01 ต.ค. 2563
93 ประกาศริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
1295
30 ก.ย. 2563
94 โครงการตำบลสร้างสุข เยาวชนสร้างยิ้ม ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1293
25 ก.ย. 2563
95 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
1234
25 ก.ย. 2563
96 ประกาศแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างให้มาถอนคืนเงินประกันสัญญา ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
1292
16 ก.ย. 2563
97 ประกาศ เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1312
11 ก.ย. 2563
98 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง ผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1390
01 ก.ย. 2563
99 แผ่นพับการจัดการน้ำเสียชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
1231
01 ก.ย. 2563
100 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและระเบียบวิธีการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1438
26 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53