ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
1235
23 ส.ค. 2563
102 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 3 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
1302
11 ส.ค. 2563
103 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1373
10 ส.ค. 2563
104 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.ลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1351
07 ส.ค. 2563
105 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
1327
04 ส.ค. 2563
106 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1418
04 ส.ค. 2563
107 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1349
04 ส.ค. 2563
108 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563
1289
29 ก.ค. 2563
109 การเรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2563
1292
22 ก.ค. 2563
110 ประชาสัมพันธ์รํบโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
1299
21 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53