ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1461
04 ส.ค. 2563
122 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1392
04 ส.ค. 2563
123 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 3 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 3 สิงหาคม 2563
1331
29 ก.ค. 2563
124 การเรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2563
1333
22 ก.ค. 2563
125 ประชาสัมพันธ์รํบโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
1343
21 ก.ค. 2563
126 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
1281
20 ก.ค. 2563
127 การสร้างการรับรูู้และภูมิคุ้มกันยาเมพติดในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ให้ชีวิตปลอดภัยจากยาเสพติด) ดาวน์โหลดเอกสาร
1331
10 ก.ค. 2563
128 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1285
29 มิ.ย. 2563
129 ประกาศแจ้งรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
1480
11 มิ.ย. 2563
130 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พ.ค.63 ดาวน์โหลดเอกสาร
1326
02 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54