ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศการส่งเสริมที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน กิจกรรม บ้านรักการอ่าน ประจำหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
1235
30 ต.ค. 2562
142 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
1231
30 ต.ค. 2562
143 ธกส.แจ้งลูกค้าผู้ถือบัตร ATM ที่ใช้สหัส 4 หลัก ติดต่อ ธกส.เพื่อเปลี่ยนเป็นบัตร ATM ชิปการ์ด ดาวน์โหลดเอกสาร
1507
18 ต.ค. 2562
144 ประชาสัมพันธ์ : การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1306
17 ต.ค. 2562
145 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
1233
16 ต.ค. 2562
146 ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1306
10 ต.ค. 2562
147 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1230
07 ต.ค. 2562
148 สรุปผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนทุจริต ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1328
01 ต.ค. 2562
149 9 ย่างเพื่่อสร้างลูกรัก ดาวน์โหลดเอกสาร
1318
27 ส.ค. 2562
150 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562
1295
09 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53