ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 วีดิโอแนะนำความรู้เกี่ยวกับแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1371
23 ธ.ค. 2562
152 ติดตั้งแผ่นป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1398
23 ธ.ค. 2562
153 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 4 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 11 ธันวาคม 2562
1347
04 ธ.ค. 2562
154 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 2 ธันวาคม 2562
1360
27 พ.ย. 2562
155 การเรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ ๔ ประจำปี 2562
1356
22 พ.ย. 2562
156 ประกาศการส่งเสริมที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน กิจกรรม บ้านรักการอ่าน ประจำหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
1276
30 ต.ค. 2562
157 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
1272
30 ต.ค. 2562
158 ธกส.แจ้งลูกค้าผู้ถือบัตร ATM ที่ใช้สหัส 4 หลัก ติดต่อ ธกส.เพื่อเปลี่ยนเป็นบัตร ATM ชิปการ์ด ดาวน์โหลดเอกสาร
1567
18 ต.ค. 2562
159 ประชาสัมพันธ์ : การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1348
17 ต.ค. 2562
160 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
1278
16 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54