ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
1340
17 พ.ค. 2562
182 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
1330
13 พ.ค. 2562
183 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
1352
10 พ.ค. 2562
184 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2562
1342
07 พ.ค. 2562
185 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1359
10 เม.ย. 2562
186 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1335
26 มี.ค. 2562
187 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1350
21 มี.ค. 2562
188 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง การส่งเสริมที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน กิจกรรม “บ้านรักการอ่าน” ประจำตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1373
26 ก.พ. 2562
189 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที 1 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
1338
15 ก.พ. 2562
190 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ 2562
1343
15 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54