ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1323
01 ต.ค. 2561
202 การประเมินประสิทธิภาพของ อบต.ลิดล (LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1344
17 ส.ค. 2561
203 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที3 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561
1355
06 ส.ค. 2561
204 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที3 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
1333
26 ก.ค. 2561
205 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที3 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
1330
20 ก.ค. 2561
206 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2561
1335
16 ก.ค. 2561
207 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1353
03 ก.ค. 2561
208 การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ดาวน์โหลดเอกสาร
1336
21 มิ.ย. 2561
209 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมวิสามัญที1 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561
1355
08 มิ.ย. 2561
210 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมวิสามัญที1 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
1345
25 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54