ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2560
1345
22 ธ.ค. 2560
222 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1369
15 ธ.ค. 2560
223 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 ธันวาคม 2560
1339
15 ธ.ค. 2560
224 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1373
08 ธ.ค. 2560
225 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อส้งคมแห่งการเรียนรู้ "บ้านรักการอ่าน" ดาวน์โหลดเอกสาร
1341
24 พ.ย. 2560
226 รายงานผลการประเมินเชิงประจักษ์โึครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
1376
02 พ.ย. 2560
227 คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์ การร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
1362
02 พ.ย. 2560
228 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2560
1360
25 ต.ค. 2560
229 จดหมายข่าว อบต.ลิดล ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1376
19 ต.ค. 2560
230 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 4 ประจำปี 2560
1358
09 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54