ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1368
06 ต.ค. 2560
232 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1367
03 ต.ค. 2560
233 ์ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
1335
02 ต.ค. 2560
234 จดหมายข่าว การจัดเก็บภาษี อบต.ลิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1338
01 ต.ค. 2560
235 ประกาศ การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
1347
25 ก.ย. 2560
236 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1344
21 ก.ย. 2560
237 รายงานผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1385
18 ก.ย. 2560
238 ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1375
18 ก.ย. 2560
239 จดหมายข่าว อบต.ลิดล ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1397
11 ก.ย. 2560
240 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 23 สิงหาคม 2560
1375
21 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54