ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๖๐
1364
17 เม.ย. 2560
252 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 12 เมษายน 2560
1390
10 เม.ย. 2560
253 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 เมษายน 2560
1372
04 เม.ย. 2560
254 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 2 ประจำปี 2560
1390
28 มี.ค. 2560
255 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
1399
21 มี.ค. 2560
256 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1403
14 มี.ค. 2560
257 จดหมายข่าว อบต.ลิดล ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1355
11 มี.ค. 2560
258 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
1362
17 ก.พ. 2560
259 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
1400
10 ก.พ. 2560
260 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2560
1373
07 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54