ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 15 มีนาคม 2559
1438
07 มี.ค. 2559
272 ประกาศข่าวเชิญชวนรับสมัครเข้าร่วมโครงการ "บ้านหลังเรียน" ดาวน์โหลดเอกสาร
1427
04 มี.ค. 2559
273 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 3 มีนาคม 2559
1427
25 ก.พ. 2559
274 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2559
1428
23 ก.พ. 2559
275 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
1305
12 ม.ค. 2559
276 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๙
1302
04 ม.ค. 2559
277 ขอเชิญร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ประจำปี ๒๕๕๙
1293
04 ม.ค. 2559
278 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ 2559
1419
29 ธ.ค. 2558
279 จดหมายข่าว อบต.ลิดล ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1320
29 ธ.ค. 2558
280 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558
1443
16 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53