ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 4 ประจำปี 2558
1424
09 ธ.ค. 2558
282 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
1507
24 พ.ย. 2558
283 ประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
1448
24 พ.ย. 2558
284 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
1419
30 ต.ค. 2558
285 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
1612
15 ต.ค. 2558
286 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1333
12 ต.ค. 2558
287 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 25 สิงหาคม 2558
1389
20 ส.ค. 2558
288 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558
1381
07 ส.ค. 2558
289 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2558
1371
04 ส.ค. 2558
290 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
1387
29 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53