ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565
109
05 ม.ค. 2565
22 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2565
118
05 ม.ค. 2565
23 ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล
96
05 ม.ค. 2565
24 ประชาสัมพันธ์แผนระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
20 ธ.ค. 2564
25 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการขึ้นทะเบียนเพื่อรับการช่วยเหลือจาก พม. ดาวน์โหลดเอกสาร
101
15 ธ.ค. 2564
26 ประกาศแจ้งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
03 ธ.ค. 2564
27 แบบรายงานผลนับคะแนนนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1103
29 พ.ย. 2564
28 ประกาศผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1186
03 พ.ย. 2564
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและระเบียบวิธีการเข้ารับการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
1134
28 ต.ค. 2564
30 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1102
11 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54