ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557
1408
11 ธ.ค. 2557
302 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 4 ประจำปี 2557
1410
08 ธ.ค. 2557
303 แจ้งเตือนภัยลมมรสุม
1808
10 พ.ย. 2557
304 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗
1443
10 พ.ย. 2557
305 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง การับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1444
05 พ.ย. 2557
306 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง การับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1443
05 พ.ย. 2557
307 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง การจัดอายุเป็นช่วงอายุปีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1409
05 พ.ย. 2557
308 แจ้งเตือนภัยลมมรสุม
1467
07 ต.ค. 2557
309 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1349
01 ต.ค. 2557
310 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
1460
22 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53