ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558
1385
25 มี.ค. 2558
312 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดลสมัยประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2558
1410
03 มี.ค. 2558
313 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ 2558
1414
26 ธ.ค. 2557
314 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 26 ธันวาคม 2557
1481
18 ธ.ค. 2557
315 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1505
11 ธ.ค. 2557
316 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557
1458
11 ธ.ค. 2557
317 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 4 ประจำปี 2557
1459
08 ธ.ค. 2557
318 แจ้งเตือนภัยลมมรสุม
1869
10 พ.ย. 2557
319 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗
1491
10 พ.ย. 2557
320 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง การับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1489
05 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54