ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง การับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1491
05 พ.ย. 2557
322 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง การจัดอายุเป็นช่วงอายุปีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
1454
05 พ.ย. 2557
323 แจ้งเตือนภัยลมมรสุม
1514
07 ต.ค. 2557
324 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1394
01 ต.ค. 2557
325 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557
1505
22 ส.ค. 2557
326 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 14 สิงหาคม 2557
1471
07 ส.ค. 2557
327 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 3 ประจำปี 2557
1478
05 ส.ค. 2557
328 การประกวดอาหารพื้นบ้าน งานมหกรรมวัฒนธรรมเชื่อมใจ สานสายใยสู่สันติสุข : "ถนนคนเดิน" คืนความสุขสู่ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗
1541
25 ก.ค. 2557
329 ประกาศนโยบาย "งดเหล้าให้ครบพรรษา"
1552
23 ก.ค. 2557
330 เชิญเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๕๗
1528
16 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54