ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556
1438
06 ธ.ค. 2556
332 เรียกประชุมสภา อบต.ลิดล สมัยประชุมสามัญที่ 1 ประจำปี 2556
1443
04 ธ.ค. 2556
333 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2556
1420
02 ธ.ค. 2556
334 แจ้งเตือนภัยลมมรสุม ดาวน์โหลดเอกสาร
1531
29 พ.ย. 2556
335 แจ้งเตือนภัยลมมรสุม ดาวน์โหลดเอกสาร
1523
21 พ.ย. 2556
336 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
1582
01 พ.ย. 2556
337 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
1442
25 ต.ค. 2556
338 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1515
20 ต.ค. 2556
339 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู.อายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
1488
01 ต.ค. 2556
340 ประกาศรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
1465
01 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53