ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
1629
01 พ.ย. 2556
352 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
1493
25 ต.ค. 2556
353 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1561
20 ต.ค. 2556
354 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สู.อายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
1534
01 ต.ค. 2556
355 ประกาศรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
1509
01 ต.ค. 2556
356 ประกาศจัดช่วงอายุเพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
1522
01 ต.ค. 2556
357 ประกาศ อบต.ลิดล เรื่อง การับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1430
01 ต.ค. 2556
358 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1513
27 ก.ย. 2556
359 กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้ายผู้ใหญ่เก่า-บาโงนือริง หมู่ที่ ๓
1467
18 ก.ย. 2556
360 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ลิดล ดาวน์โหลดเอกสาร
1504
06 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54